O projektu
Výzkumná síť bude rozvíjet technologie v medicíně

Projekt NABIAM vytváří inovační sít partnerů z Horního Rakouska a České republiky

Technologie výroby plastů a technologie medicíně patří mezi silné výzkumné a průmyslové stránky horního Rakouska a jižních Čech. V obou regionech existují odborníci na výzkum, firmy a začínající podniky v oblasti nanotechnologií, biosenzorů a aditivní výroby. Společnými aktivitami by mohli přinést inovace v technologiích pro medicínu. Jelikož jednotlivé skupiny zpravidla nemají informace o základních kompetencích dostupných v příhraničních regionech, vznikající síť pro umožní jejích propojení a rozšíření spolupráce. Sdílení stávající know-how není bezbariérové ​​a zejména inovativní začínající podniky nemají přístup k technologicky vyspělým výrobním a výzkumným zařízením. Právě tam chce projekt NABIAM pomoci se zahájením spolupráce a propojit potenciální partnery ve společných technologických projektech se zaměřením na aplikace v nanotechnologiích a medicíně.

Nová inovační síť

Zkratka NABIAM vychází z anglického názvu Nanotechnologie, Biosensors and Additive Manufacturing (aditivní výroba). Myšlenka projektu vznikla v rakouské inovační a výzkumné společnosti PROFACTOR GmbH. „Máme vynikající výzkumníky a technologie mezinárodního významu jak v Horním Rakousku, tak v jižních Čechách. Vzhledem k jazykové bariéře jsme zatím zřídka pracovali společně. Projekt NABIAM nám pomůže využívat vzájemné synergie k dosažení větší efektivity a viditelnosti“ říká Andreas Pichler, vedoucí výzkumu a vývoje společnosti PROFACTOR.

Využití sítě obchodní agentury

PROFACTOR se obrátil na hornorakouskou obchodní agenturu Business Upper Austria s myšlenkou rakousko-české inovační a výzkumné sítě. Projektová manažerka Ingrid Linhartova našla správného českého partnera prostřednictvím sítě Evropského regionu Dunaj Vltava. Konsorcium projektu NABIAM bylo nakonec vytvořeno prostřednictvím této sítě. Vedoucím projektu je PROFACTOR s partnery Business Upper Austria a jeho Klastrem pro plasty a medicínské technologie, a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a jejím Ústavem pro aplikovanou informatiku jako výzkumným partnerem. „Firmy v jižních Čechách a Horním Rakousku často nemají ten pravý nástroj k nalezení partnerů ve výzkumu a vývoji,“ říká Jakub Geyer, projektový manažer. „To vede k pomalejšímu rozvoji a inovacím. Náš projekt usnadní vytváření sítí organizací na podporu moderních technologií a inovativních přístupů.“

Inovace prostřednictvím spolupráce

Cílem projektu je navázat dlouhodobé vztahy s relevantními hráči z oblasti výzkumu, vývoje a podnikání v Horních Rakousech a jižních Čechách v oblasti polymerní elektroniky a technologií pro medicínu, se zaměřením na témata biosenzorů, nanotechnologií a aditivní výroby (3D tisk). Tato inovační síť posílí konkurenceschopnost a inovační sílu obou projektových regionů. „Ve spojení s mapováním kompetencí pro polymerní elektroniku a medicínské technologie by se v budoucnu měla rychle vytvořit konsorcia pro konkrétní témata. Naše motto: inovace prostřednictvím spolupráce“, říká Wolfgang Bohmayr, manažer Klastru pro plasty. Financování je poskytováno prostřednictvím regionálních, národních a evropských programů financování. NABIAM získal finanční prostředky z programu EU INTERREG Rakousko - Česká republika a z fondu pro regionální rozvoj Evropské unie ve výši 85 procent z celkového objemu projektu 216 000 EUR.

Inovativní metody

NABIAM shromáždí výzkumné priority a potřeby výzkumu v obou regionech a vizualizuje kompetence a výzkumnou infrastrukturu v technologické mapě a mapě kompetencí. Poté se vytvoří otevřený inovační proces. NABIAM využije inovativní koncepty, jako je designové myšlení (Design Thinking) nebo Match-Makinkg akce založené na konceptu inovačního centra. Společnosti, univerzity, výzkumné instituce a klastry budou mít snadnější přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu, odborným znalostem a technologiím. „Medicíncké technologie jsou klíčovými kompetencemi Horního Rakouska a Jižních Čech. S projektem NABIAM můžeme pokročit ve výzkumu a vývoji v oboru, a přijít tak s inovativními individuálními řešeními pro pacienty“, zdůrazňuje Nora Mack, manažerka Klastru pro medicínské technologie.

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj